Comunicat Casal Artístic 2020

page1image13038176

Comunicat Casal Artístic 2020

Aquest any 2020 és un any excepcional per la situació provocada per la COVID-19. Tot i així, sempre que la situació sanitària i el marc legal que hi hagi ens ho permeti, és voluntat de la nostra entitat fer el Casal d’Estiu prenent, això sí, totes les mesures que en cada moment es determinin i adequant les activitats per a garantir la màxima seguretat de tots els nens i de totes les nenes, les seves famílies i els monitors i monitores.

L’Ajuntament garanteix que tots els espais que finalment s’utilitzaran estaran convenientment desinfectats i la nostra entitat es compromet a observar en cada moment totes les indicacions i complir-les i fer-les complir a tots els i les participants.

Igualment, l’Ajuntament té previst augmentar els diners destinats a beques per a aquelles famílies que ho poguessin necessitar i s’agilitzaran els tràmits per fer el pagament de les beques. Per aquest motiu us demanem que ens informeu si demanareu beca.

Com no pot ser d’altra manera, totes les famílies que decidiu portar els vostres fills i filles, haureu d’atendre totes les mesures que es vagin marcant i que seran d’obligat compliment per a tots i totes.

Totes les entitats d’Olesa de Montserrat que farem Casals d’Estiu estem i continuarem treballant conjuntament i amb l’Ajuntament, per a que entre totes puguem planificar les mesures, analitzar cada una de les necessitats i garantir que estem en disposició de fer les activitats amb seguretat.

Per poder anar definint les necessitats i planificant com hauríem de fer els Casals, aquest any és imprescindible que fem una inscripció condicionada i a l’hora compromesa i més responsable que mai. Hem de poder saber el nombre de nens i nenes que ens acompanyaran als Casals en cada una de les setmanes.

En aquesta edició creiem convenient prolongar les dates i duració. Enguany oferirem casal les setmanes del 6 de juliol al 28 d’agost per tal de donar alternativa a totes les famílies. L’oferiment de les setmanes no implica la seva realització. Només es realitzaran aquelles setmanes que es garanteixin els mínims d’aforament.

Els pagaments de les inscripcions es realitzaran més endavant, segons l’evolució de la situació. Per això, us demanem una inscripció amb garantia de compromís.”

És per tot això que obrirem la preinscripció el dia 18 de maig i la tancarem el 29 de maig.

www.casalartistic.cat informacio@casalartistic.cat  644 397 128

Amb aquest link teniu la informació amb PDF: